The best Side of شرکت دانش بنیان

 بعد از ارسال مدارک و مستندات از طریق سامانه سینا، نتیجه بررسی در سامانه سینا به اطلاع متقاضی می رسد.

شما کاملاً مسئول کسب و کار خود هستید، یعنی اگر نهادی از شرکت شما شکایت کند، مسئولیت کامل بر عهده شما خواهد بود و ممکن است اموال شخصی خود برای پوشش دعوی علیه تجارت را از دست بدهید؛ به بیانی دیگر، اگر بعد رجیستر شرکت در کشور کانادا کسب و کار انحصاری شما ورشکست شود، صاحب آن نیز ورشکست خواهد شد

▪︎هر یک از شرکت­ های دانش بنیان می تواند حداقل یک نفر و به ازای هر شش میلیارد ریال فروش سالیانه ( براساس آخرین اظهارنامۀ مالیاتی) یک نفر را به صورت امریه جذب کنند.

آخرین نوع شرکت های تجاری، شرکت های تجاری تعاونی تولید و مصرف می باشند. شرکت های تجاری تعاونی مانند دیگر شرکت ها، افراد مختلف به عرصه می آیند و با ایجاد شراکت سعی بر انجام یک فعالیت های اقتصادی سودآور بر محور قانون دارند.

در اساسنامه شرکت حدود اختیارات مدیر عامل حتما باید ذکر شود.

فتوکپی مدرک هویتی از اعضا و هیئت مدیره هم باید ارسال گردد.

در صورت ثبت نبودن شرکت، دیگر مجموعه ها و ادارات، غالبا با این شرکت معامله نخواهند کرد. این قانون درباره تنها شرکت ها و افراد نیست.

یکسری از مجوزاتی که برای برخی فعالیت ها نیاز است باید در زمان ثبت اخذ گردیده شده باشد.

با تهیه و تکمیل مدارکی که در بالا به آن ها اشاره نمودیم باید در خواستی بر مبنای دریافت تاییدیه دانش بنیان بودن شرکت برای کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان ارسال شود . این درخواست به همراه یک سری از کپی های مدارک شرکت توسط دبیر کارگروه به یکی از کارگزاری های تایید شده ارجاع داده می شود تا این کارگزاری با توجه به دستورالعمل های کارگروه ارزیابی و با استناد به آئین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان درخواست را بررسی نموده و رأی خود را از طریق سامانه به دبیر خانه ارجاع کند .

این مورد طی یک گزارش تمام و کمال شامل تمامی هزینه های مورد نیاز برای شما توسط سازمان ثبت شرکت ها انتقال داده می شود.

مالیات: در صورتی که قرار است با ثبت شرکت در کانادا کسب درآمد در این کشور نمایید ملزم به ارسال اظهارنامه مالیاتی خواهید بود.

۱- به دلیل اعتبار دانشگاه يا واحد پژوهشی حداقل ۵ درصد از سهام شركت دانش بنيان به نام دانشگاه يا واحد پژوهشی می شود.

در بین شرکت های تجاری، مدارک مورد نیاز برای شرکت های تعاونی از بقیه بسیار سنگین تر است و دردسر های مخصوص به خود را دارد...و آن هم مربوط به حساسیت کار آنهاست.

این شرکت ها توسط یک عده شرکاي سهامی ثبت شرکت و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *